Ban Lãnh đạo Trung tâm cam kết:

“Luôn đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, phân tích, giám định, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến dầu khí với chất lượng và tiến độ tốt nhất”.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lê Hiền

Giám Đốc Trung Tâm

Để thực hiện chính sách chất lượng trên, toàn thể người lao động của Trung triển khai đồng bộ 04 giải pháp cơ bản sau:

1.  Luôn đào tạo, tự đào tạo,trung thực, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn năng lực quản lý, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2.  Không ngừng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý (ISO 9001:2008 và ISO/ IEC 17025:2005), đảm bảo tính đúng đắn của kết quả và thời gian của các dịch vụ cho khách hàng.

3.  Nhận biết, tận dụng và cung cấp đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, với phương châm hành động “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt” và tinh thần “Việc hôm nay không để ngày mai” nhằm khẳng định “vị thế của trí tuệ dầu khí Việt Nam” trên thị trường.

4.  Thường xuyên quan hệ chặt chẽ, tôn trọng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cùng có lợi cho người lao động và khách hàng./.