Lịch sử phát triển

- Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ được thành lập và chính thức trở thành một trong tám Trung tâm chuyên ngành trực thuộc Viện Dầu khí Việt Nam vào ngày 8/5/2006. Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận góp phần không nhỏ trong sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và Viện Dầu khí Việt Nam nói riêng.

- Với sự thay đổi mạnh mẽ của ngành công nghiệp dầu khí đất nước cũng như nắm bắt được xu thế phát triển mới, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ đã và đang từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực Chống ăn mòn nhằm tiến tới phát triển Trung tâm thành đơn vị hàng đầu về cung cấp sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực chống ăn mòn cho các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí.

- Trong thời gian qua, những sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực chống ăn mòn của Trung tâm đã được các đơn vị trong và ngoài ngành đánh giá cao về chất lượng và tin dùng. Các sản phẩm, dịch vụ này đã góp phần không nhỏ trong sự duy trì hoạt động ổn định và an toàn cho các đơn vị.