Chống ăn mòn

Tư vấn và thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực chống ăn mòn, đánh giá hiệu quả bảo vệ của các hệ thống chống ăn mòn, cung cấp các giải pháp chống ăn mòn cho các trang thiết bị, đường ống công nghệ, kết cấu bê tông,… cho các công trình công nghiệp nói chung và công nghiệp dầu khí nói riêng.

Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

Triển khai thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ nhằm quản lý tính toàn vẹn của công trình trong và ngoài ngành Dầu khí từ khâu lập dự an đầu bài, thiết kế, xây dựng đến vận hành và bảo dưỡng sửa chữa cho các trang thiết bị và công trình trong bờ (ONSHORE) và ngoài khơi (OFFSHORE)

Ứng dụng công nghệ hóa học

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ liên quan tới lĩnh vực ứng dụng công nghệ hóa học trong thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu khí (trừ mảng nghiên cứu nâng cao hệ số thu hồi dầu);

Đánh giá tuổi thọ còn lại của vật liệu (FFS)

Đánh giá FFS (Fitness-for-service) đối với các thiết bị theo định nghĩa trong API 579-1/ASME FFS-1- Fitness-for Service là một phương pháp đánh giá mang tính định lượng nhằm đánh giá tính toàn vẹn của một kết cấu khi kết cấu đó có khuyết tật hoặc hư hỏng. Đánh giá này bao gồm việc phân tích một cách chi tiết vật liệu chế tạo và các điều kiện hoạt động tại vị trí xảy ra hư hỏng của vật liệu nhằm mục đích xác định xem độ lớn của hư hỏng có vượt quá giới hạn vận hành an toàn theo các tiêu chuẩn không, từ đó cho phép người vận hành quyết định có tiếp tục vận hành thiết bị đó hay không, hoặc sửa chữa hư hỏng hoặc loại bỏ hoàn toàn thiết bị. Nếu đánh giá FFS cho kết quả là thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành hiện tại thì thiết bị đó có thể được tiếp tục vận hành ở điều kiện đó, đi kèm với các chương trình giám sát, theo dõi thiết bị. Nếu kết quả FFS cho biết thiết bị không phù hợp với điều kiện vận hành hiện tại thì thiết bị đó sẽ được đánh giá lại bằng các phương pháp tính toán. Các phương pháp tính toán này có thể được sử dụng để đưa ra giá trị áp suất làm việc tối đa cho phép (MAWP) hoặc giá trị nhiệt độ trùng khớp cho các cấu kiện chịu áp như vị trí drums, header, tubing hoặc piping. Các phương pháp tính toán cũng có thể xác định chiều cao chất lỏng tối đa (MFH) cho các kết cấu của bình chứa.

Phân tích và đánh giá hư hỏng vật liệu

Tư vấn, thẩm định và lựa chon vật liệu, đánh giá hư hỏng vật liệu, phân tích cấu trúc tế vi của kim loại

Cung cấp các loại hóa phẩm hóa học ứng dụng

Cung cấp các loại hóa phẩm hóa học ứng dụng cho quá trình Tìm kiếm-Thăm dò-Khai thác-Vận chuyển-Chế biến

Siêu âm mảng điều pha Phased Array trong kiểm tra không phá hủy

Việc theo dõi và đánh giá ăn mòn nhằm đưa ra kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thích hợp cho phép tăng tuổi thọ của trang thiết bị, đường ống, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế. Không tồn tại hình ảnh về Áp dụng công nghệ Phased Array lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí Trong đó, lập bản đồ ăn mòn cho một phần hoặc toàn bộ thiết bị, đường ống để theo dõi và đánh giá quá trình ăn mòn kim loại theo thời gian, nhằm tối ưu hóa trong quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Bài báo trình bày nguyên tắc áp dụng công nghệ Phased Array và ứng dụng để lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí.

Đánh giá không phá hủy (NDT)

Cung cấp các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT): - Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu, các dự án, cơ sở NDT; - Thiết kế, cung cấp và xây dựng hệ thống theo dõi ăn mòn bằng các phương pháp NDT; - Xây dựng cơ sở dữ liệu ăn mòn ban đầu bằng phương pháp kiểm tra chiều dày kim loại chính xác; - Đánh giá ăn mòn bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm chiều dày kim loại tiến tiến: A-Scan, B-Scan, C-Scan, S-Scan; - Xây dựng hệ thống, chương trình quản lý và triển lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array-HydroFORM); - Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn các trang thiết bị bằng phương pháp siêu âm tiên tiến: + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array); + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD); + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu kết hợp siêu âm mảng điều pha (Phased Array) và siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD).