Đánh giá tuổi thọ còn lại của vật liệu (FFS)

Đánh giá FFS (Fitness-for-service) đối với các thiết bị theo định nghĩa trong API 579-1/ASME FFS-1- Fitness-for Service là một phương pháp đánh giá mang tính định lượng nhằm đánh giá tính toàn vẹn của một kết cấu khi kết cấu đó có khuyết tật hoặc hư hỏng. Đánh giá này bao gồm việc phân tích một cách chi tiết vật liệu chế tạo và các điều kiện hoạt động tại vị trí xảy ra hư hỏng của vật liệu nhằm mục đích xác định xem độ lớn của hư hỏng có vượt quá giới hạn vận hành an toàn theo các tiêu chuẩn không, từ đó cho phép người vận hành quyết định có tiếp tục vận hành thiết bị đó hay không, hoặc sửa chữa hư hỏng hoặc loại bỏ hoàn toàn thiết bị. Nếu đánh giá FFS cho kết quả là thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành hiện tại thì thiết bị đó có thể được tiếp tục vận hành ở điều kiện đó, đi kèm với các chương trình giám sát, theo dõi thiết bị. Nếu kết quả FFS cho biết thiết bị không phù hợp với điều kiện vận hành hiện tại thì thiết bị đó sẽ được đánh giá lại bằng các phương pháp tính toán. Các phương pháp tính toán này có thể được sử dụng để đưa ra giá trị áp suất làm việc tối đa cho phép (MAWP) hoặc giá trị nhiệt độ trùng khớp cho các cấu kiện chịu áp như vị trí drums, header, tubing hoặc piping. Các phương pháp tính toán cũng có thể xác định chiều cao chất lỏng tối đa (MFH) cho các kết cấu của bình chứa.

Phân tích và đánh giá hư hỏng vật liệu

Tư vấn, thẩm định và lựa chon vật liệu, đánh giá hư hỏng vật liệu, phân tích cấu trúc tế vi của kim loại

Siêu âm mảng điều pha Phased Array trong kiểm tra không phá hủy

Việc theo dõi và đánh giá ăn mòn nhằm đưa ra kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thích hợp cho phép tăng tuổi thọ của trang thiết bị, đường ống, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế. Không tồn tại hình ảnh về Áp dụng công nghệ Phased Array lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí Trong đó, lập bản đồ ăn mòn cho một phần hoặc toàn bộ thiết bị, đường ống để theo dõi và đánh giá quá trình ăn mòn kim loại theo thời gian, nhằm tối ưu hóa trong quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Bài báo trình bày nguyên tắc áp dụng công nghệ Phased Array và ứng dụng để lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí.

Đánh giá không phá hủy (NDT)

Cung cấp các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT): - Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu, các dự án, cơ sở NDT; - Thiết kế, cung cấp và xây dựng hệ thống theo dõi ăn mòn bằng các phương pháp NDT; - Xây dựng cơ sở dữ liệu ăn mòn ban đầu bằng phương pháp kiểm tra chiều dày kim loại chính xác; - Đánh giá ăn mòn bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm chiều dày kim loại tiến tiến: A-Scan, B-Scan, C-Scan, S-Scan; - Xây dựng hệ thống, chương trình quản lý và triển lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array-HydroFORM); - Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn các trang thiết bị bằng phương pháp siêu âm tiên tiến: + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array); + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD); + Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu kết hợp siêu âm mảng điều pha (Phased Array) và siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD).

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng ăn mòn công trình

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá đường ống, bồn bể chứa, thiết bị áp lực và trao đổi nhiệt để đánh giá tình trạng trang thiết bị, công trình nhằm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và định hướng bảo trì bão dưỡng định kỳ.

Lựa chọn vật liệu

Lựa chọn vật liệu

Lập bản đồ ăn mòn bằng công nghệ siêu âm tiên tiến Phased Array -HydroForm

Lập bản đồ ăn mòn bằng công nghệ siêu âm tiên tiến Phased Array -HydroForm Chi tiết tham khảo: /dich-vu/danh-gia-khong-pha-huy-ndt--35.html

Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

Triển khai thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ nhằm quản lý tính toàn vẹn của công trình trong và ngoài ngành Dầu khí từ khâu lập dự an đầu bài, thiết kế, xây dựng đến vận hành và bảo dưỡng sửa chữa cho các trang thiết bị và công trình trong bờ (ONSHORE) và ngoài khơi (OFFSHORE)