Đánh giá không phá hủy (NDT)

Cung cấp các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT)

-       Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu, các dự án, cơ sở NDT;

-       Thiết kế, cung cấp và xây dựng hệ thống theo dõi ăn mòn bằng các phương pháp NDT;

-       Xây dựng cơ sở dữ liệu ăn mòn ban đầu bằng phương pháp kiểm tra chiều dày kim loại chính xác;

-      Đánh giá ăn mòn bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm chiều dày kim loại tiến tiến: A-Scan, B-Scan, C-Scan,S-Scan;

-      Xây dựng hệ thống, chương trình quản lý và triển lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (PhasedArray-HydroFORM);

-       Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn các trang thiết bị bằng phương pháp siêu âm tiên tiến:

+ Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array);

+ Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD);

+ Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu kết hợp siêu âm mảng điều pha (Phased Array) và siêu âm nhiễu xạ thời gian bay(TOFD).


 TRANG THIẾT BỊ NDT


    

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3784 3061 (Ext. 2030) - Fax: 0948 797 456

Email: ctat@vpi.pvn.vn / tungdt@vpi.pvn.vn

Website: www.pvcorpro.com/www.pvcorpro.com.vn/www.pvcorpro.vn     /www.vpi.pvn.vn/CTAT

                                                                      Ứng dụng NDT trong:

 • Siêu âm khuyết tật và đánh giá ăn mòn kim loại 
 • Đo chiều dày lớp rỉ, mục
 • Đo chiều dày lớp phủ trên bề mặt kim loại
 • Đo tốc độ ăn mòn bê tông cốt thép
 • Đo chiều dày kim loại độ chính xác cao
 • Đo khuyết tật kim loại bằng phương pháp siêu âm

            - Khuyết tật mối hàn

            - Khuyết tật vật liệu

            - Khuyết tật do ăn mòn bề mặt bên trong và bên ngoài

 • Phân tích hiện trạng bề mặt bên trong trang thiết bị kiểm tra thông qua hình ảnh và Video
 • Theo dõi sự thay đổi về chiều dày của đường ống, bể chứa,… bằng phương pháp siêu âm  
 • Lập bản đồ ăn mòn bên trong (Internal Corrosion Mapping)
 • Lập bản đồ ăn mòn bên ngoài (External Corrosion Mapping)
 • Đánh giá ăn mòn dưới gối đỡ (CUS)
 • Đánh giá ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI)