Siêu âm mảng điều pha Phased Array trong kiểm tra không phá hủy

1. Áp dụng công nghệ PHASED ARRAY lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành Công nghiệp Dầu khí

Việc theo dõi và đánh giá ăn mòn nhằm đưa ra kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thích hợp cho phép tăng tuổi thọ của trang thiết bị, đường ống, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế. Trong đó, lập bản đồ ăn mòn bằng kỹ thuật siêu âm mảng điều pha (Phased Array) là một trong kỹ thuật tiên tiến hiện nay đã được CTAT hoàn chỉnh quy trình và ứng dụng trong các công trình Dầu khí....Chi tiết


2. Siêu âm mảng điều pha (Phased Array) có thể thay thế các phương pháp NDT truyền thống (UTM, UT, RT) để kiểm tra:

- Kiểm tra chiều dày vật liệu (U-PA)

- Kiểm tra khuyết tật mối hàn

- Kiểm tra ăn mòn bề mặt trong

- Kiểm tra ăn mòn bề mặt ngoài

Chi tiết bài báo

Siêu âm mảng điều pha (Phased Array) có thể thay thế các phương pháp NDT truyền thống (UTM, UT, RT) để kiểm tra:

- Kiểm tra chiều dày vật liệu (U-PA)

- Kiểm tra khuyết tật mối hàn

- Kiểm tra ăn mòn bề mặt trong

- Kiểm tra ăn mòn bề mặt ngoài

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí
Khảo sát, đánh giá các khuyết tật, hư hỏng của vật liệu (kể cả mối hàn) bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy là yêu cầu cấp thiết của nền công nghiệp hiện đại, giúp kiểm tra, đánh giá các dạng khuyết tật chính xác và hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.
Không tồn tại hình ảnh về Các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí

Kết quả khảo sát giúp người sử dụng đưa ra kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phù hợp, góp phần nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của thiết bị, giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Bài báo giới thiệu cơ sở khoa học và đặc điểm vận hành của 3 phương pháp kiểm tra không phá hủy gồm: siêu âm tổ hợp pha, siêu âm nhiễu xạ và nội soi hình ảnh. Kết quả đo lường, kiểm định trong thực tế cho thấy các phương pháp trên có độ tin cậy cao, có thể ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí.

Chi tiết bài báo


Áp dụng công nghệ Phased Array lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí
Việc theo dõi và đánh giá ăn mòn nhằm đưa ra kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thích hợp cho phép tăng tuổi thọ của trang thiết bị, đường ống, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế.
Không tồn tại hình ảnh về Áp dụng công nghệ Phased Array lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí

Trong đó, lập bản đồ ăn mòn cho một phần hoặc toàn bộ thiết bị, đường ống để theo dõi và đánh giá quá trình ăn mòn kim loại theo thời gian, nhằm tối ưu hóa trong quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Bài báo trình bày nguyên tắc áp dụng công nghệ Phased Array và ứng dụng để lập bản đồ ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí.

Chi tiết

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Đảm bảo tính toàn vẹn Công trình (AIM)

Điện  thoại: 0948 797 456

Email: tungdt@vpi.pvn.vn

Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng