Chất lỏng thủy lực - CTAT – HW 525

Chất lỏng thủy lực CTAT – HW 525 được sản xuất trên cơ sở glycol và hệ phụ gia tính năng nhập ngoại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cho một hệ chất lỏng thuỷ lực gốc nước sử dụng cho các hệ thống điều khiển thuỷ lực trong khai thác dưới biển ở các khu vực địa lý khác nhau.

Hóa phẩm xử lý mùn khoan nhiễm dầu – VPI – DE

Hệ hóa phẩm xử lý mùn khoan nhiễm dầu (VPI - DE) được thải ra từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi trên cơ sở các chất hoạt động bề mặt có khả năng phân hủy sinh học như các dẫn xuất amit, este, … từ dầu mỡ động, thực vật

Phụ gia cho xăng - VPI – G

Phụ gia đa chức năng VPI – G được tổ hợp từ các phụ gia tính năng chuyên dụng sử dụng cho nhiên liệu etanol sinh học nhằm khắc phục các hạn chế của nhiên liệu pha etanol. Phụ gia VPI – G được chế tạo bởi Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT)

Chất hoạt động bề mặt

Chất hoạt động bề mặt

Chất ức chế ăn mòn trong môi trường lỏng, khí, dầu

Chất ức chế ăn mòn trong môi trường lỏng, khí, dầu