Chương trình quản lý ăn mòn cho các công trình Dầu khí

Chương trình hướng dẫn, tổ chức thực hiện hệ thống quản lý ăn mòn cho các công trình Dầu khí

Chuyển giao công nghệ chống ăn mòn và đảm bảo toàn vẹn công trình

Chuyển giao công nghệ chống ăn mòn và đảm bảo toàn vẹn công trình

Đánh giá kỹ thuật độ bền đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi

Bài viết giới thiệu phương pháp đánh giá độ bền trạng thái ứng suất - biến dạng cho đoạn ống dẫn nổi của đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi, bằng cách sử dụng các mô hình toán học và phân tích kết quả của bài toán mô tả trạng thái ống dẫn nổi chịu tải trọng khai thác.

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí

Khảo sát, đánh giá các khuyết tật, hư hỏng của vật liệu (kể cả mối hàn) bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy là yêu cầu cấp thiết của nền công nghiệp hiện đại, giúp kiểm tra, đánh giá các dạng khuyết tật chính xác và hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.