Các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí
Khảo sát, đánh giá các khuyết tật, hư hỏng của vật liệu (kể cả mối hàn) bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy là yêu cầu cấp thiết của nền công nghiệp hiện đại, giúp kiểm tra, đánh giá các dạng khuyết tật chính xác và hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.
Không tồn tại hình ảnh về Các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí

Kết quả khảo sát giúp người sử dụng đưa ra kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phù hợp, góp phần nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của thiết bị, giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Bài báo giới thiệu cơ sở khoa học và đặc điểm vận hành của 3 phương pháp kiểm tra không phá hủy gồm: siêu âm tổ hợp pha, siêu âm nhiễu xạ và nội soi hình ảnh. Kết quả đo lường, kiểm định trong thực tế cho thấy các phương pháp trên có độ tin cậy cao, có thể ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí.

Chi tiết bài báo


Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng