Nghiên cứu ứng dụng chất ức chế ăn mòn dạng bay hơi nhằm bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị trong ngành Dầu khí

Nghiên cứu ứng dụng chất ức chế ăn mòn dạng bay hơi nhằm bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị trong ngành Dầu khí
Sử dụng chất ức chế ăn mòn dạng bay hơi là một trong các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị, máy móc có bề mặt gồ ghề phức tạp, gồm nhiều linh kiện nhỏ mà các phương pháp bảo vệ truyền thống không khả thi.
Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu ứng dụng chất ức chế ăn mòn dạng bay hơi nhằm bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị trong ngành Dầu khí

Các kết quả nghiên cứu ứng dụng tại Nhà máy Điện Cà Mau và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho thấy chất ức chế ăn mòn dạng bay hơi có khả năng hấp thụ trên bề mặt kim loại và ngăn cản quá trình ăn mòn xảy ra, cho hiệu quả bảo vệ chống ăn mòn cao, trên 80% đối với vật liệu đồng trong tủ điện điều khiển, trên 85% đối với vật liệu thép trong tủ điện và trên 90% đối với các vật liệu thép tại mặt bích của đường ống ngoài trời.

Chi tiết.


Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng